Університет Батьківства
ПРОЄКТ
Проєкт «Університет батьківства» надає можливості для навчання, спілкування, обміну думками, ідеями усім, хто займається вихованням дитини й бажає сприяти змінам на краще; хто готовий до розвитку й самовдосконалення заради дитини, зростання разом з дитиною.


Незважаючи на всі суттєві зміни у сімейних відносинах, родина продовжує залишатися першим й провідним інститутом соціалізації дитини. Родина є для дитини зразком першої моделі світу. Результати авторитетних міжнародних та вітчизняних досліджень засвідчують, що одним з феноменів кінця ХХ-го - ХХІ-го століть стала поява сімей, які усвідомлюють важливість освіти батьків, приділяють багато часу вихованню, впливають на формування картини світу й реально допомагають дітям визначити своє місце в ньому.
Наша мета - підвищення педагогічного та культурного рівня дорослих, які взаємодіють із дитиною від її народження до повноліття. Ми впроваджуємо це через організацію очного, очно-заочного, дистанційного навчання для неформальної освіти батьків та членів родин, з урахуванням їх потреб та особливостей окремих категорій сімей.
Формування батьківської компетентності, розвиток виховного потенціалу сімей, підвищення рівня їхньої педагогічної культури на засадах усвідомленого, відповідального батьківства, створення ефективних умов для дітей є необхідними складовими прогресивних змін. Ці процеси мають відбуватися за участю самих сімей, передусім тих батьків та членів родин, які мають бажання й необхідні ресурси, для яких здійснення виховних функцій слугує стимулом до саморозвитку і наповнює життя сенсом.

Маєте запитання або пропозицію щодо співпраці? Ми завжди вам раді і залюбки відповімо!

Громадська організація
“Інноваційні Системи Освіти Дітей”

project@isod.org.ua